Laulības šķiršana

Laulības šķiršana. Šķiršanas process.

Laulības attiecības var izbeigt tikai tiesā un Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Šķirot laulību, Jums ir jāzina savas tiesības un pienākumi.

Laulības šķiršanas process patērē daudz laika un nervu. Ir jāsavāc visi nepieciešamie dokumenti, pareizi jāsagatavo laulības šķiršanas prasības pieteikums, jānomaksā valsts nodeva.

(Taču protams likumā ir izņēmumi kad valsts nodevu nav jāmaksā, vai to var sadalīt pa daļām).

Laulības šķiršanas procesā bez laulības izbeigšanas tiek izskatīti arī citi jautājumi — par laulībā dzimuša bērna aizgādību, bērna uzturlīdzekļiem (alimentiem), kopīgās mantas sadali. Laulību nešķir, ja šie jautājumi nav iekļauti prasības pieteikumā vai nav atrisināti pirms laulības šķiršanas.

Turklāt, šķirot laulību vai pēc tās izbeigšanas, bijušais laulātais no otra var pieprasīt līdzekļus iepriekšējā dzīves labklājības līmeņa nodrošināšanai vai uzturlīdzekļus.

Iztiesāšanas laikā Jums jābūt gatavam tiesnesim atbildēt uz jautājumiem, kas skar laulāto personiskās, intīmās attiecības, un tas nav visai patīkami. Iztiesāšanas procesa laikā būtiski neiekrist Jūsu oponenta tiesiskajās lamatās, citādi laulības šķiršana var ieilgt uz vairākiem mēnešiem.

 • Prasības pieteikums tiesai šķiršanās lietā.-Palīdzība ātras šķiršanās lietu izskatīšanā, alimenti tiesā.
 • Mēs lepojamies ar to, ka 27.gadu darbības laikā esam saņēmuši ļoti daudz labas atsauksmes no klientiem par veiksmīgu un ātru sadarbību.
 • Firma garantē nevainojamu klientu apkalpošanas servisu un etiķetes ievērošanu, kā (civillietās tā arī krimināllietās-tiesā, departamentos, pārvaldēs un t.t.)

Sastādīsim nepieciešamos dokumentus:

 • Prasības pieteikumus.
 • Iesniegumus.
 • Līgumus.

Šķiršanās tiesas ceļā:

 • Prasības pieteikums sastādīšana tiesai.
 • Dokumentu noformēšana šķiršanās lietai.
 • Laulības atzīšana par spēkā neesošu.
 • Kopīgo mantu sadale starp laulātiem.
 • Alimentu pedziņa.
 • Alimentu summas palielināšana.