Uzturēšanās atļauja Latvijā

 • Kārtojam „apdrošināšanas polises” uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai = 35 €.
 • Palīdzēsim nokārtot uzturēšanās atļauju Latvijā nekustamā īpašuma iegādei.
 • Uzturēšanās atļaujas saņemšana ārvalsts pārstāvniecības Latvijā pārstāvim.
 • Nepieciešams uzrādīt Latvijas Republikā spēkā esošus ceļošanas dokumentus un iesniegt šādus dokumentus.
 • Bezmaksas konsultācijas uzņēmumu dibināšanas jautājumos Latvijā.
 • Ātra dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā un PMLP.
 • Īstenojam Investora pārstāvību Latvijas oficiālajās institūcijās.
 • Sniedzam saviem klientiem pilnu atbalstu uzaicinājumu noformēšanai ieceļošanai Latvijā.

Ārvalstnieku legalizācija:

 • uzņēmējiem (uzņēmumu iegāde LATVIJĀ — 2 dienas laikā);
 • jebkuras ārvalsts komersanta pārstāvniecībām;
 • darbiniekiem ārvalstniekiem (darba līgums);
 • imigrācija, pamatojoties uz ģimenes izveidi (laulības gadījumā);
 • imigrācija, pamatojoties uz ģimeņu apvienošanu (bērni, vecāki).

Palīdzam aizpildīt anketas vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanai.