Vīzas uz Krieviju

 Vīzas uz Krieviju pilsoņiem (izpildīšanas termiņš)  6 d. d.   4 d. d.   1/2 d. d. 
 Tūrisma vīza vienreizējā līdz 30 dienām / bērni  68  114  pēс pieprasījuma
 Tūrisma vīza vienreizējā līdz 30 dienām = 1-2 grupas invalīdiem  10  10  
 Daudzkārtēja uz 90 dienām (izp.termiņš 12d.dienas)  pēс pieprasījuma    
 Komercvīza uz 1 gadu (izp.termiņš 12d.dienas)  pēc pieprasījuma    
       
 Darījuma daudzkārtējā uz 2 gadiem (izpildīšanas termiņš 12 d.dienas)  pēc pieprasījuma    
  Ar klienta ielūgumu privāta (ФМС)  68  114  
  Ar klienta ielūgumu  mācības vienreizējā (ФМС)  150  230  
  Ar klienta ielūgumu mācības divkārtējā (ФМС)  200  335  
  Ar klienta ielūgumu mācības daudzkārtējā (ФМС)  320  575  
  Ar klienta ielūgumu nodarbinātības vienreizējā (ФМС)  150  230  
  Ar klienta ielūgumu nodarbinātības divkārtējā (ФМС)  200  335  
  Ar klienta ielūgumu nodarbinātības daudzkārtējā (ФМС)  320  575  
  Tranzīta 2-кārtējā  65  110  
  Vīzas pārlīmēšana uz jauno pasi  ---  80  
  Autovadītājiem daudzkārtējā uz 1 - 2 gadiem   95  —  

 

 Vīzas uz Krieviju pilsoņiem (izpildīšanas termiņš)  35   d.d.    24   d.d.  
  Darījuma daudzkārtējā uz 1 gadu   135  
 Autovadītājiem daudzkārtējā uz 1 vienu gadu (bez iepriekšējās vīzas)   140  180

 

Vīzas noformēšana tiešsaistē!

Jūsu ērtībai, kā arī, lai ietaupītu jūsu laiku, jums ir iespēja aizpildīt pieteikumu vīzas noformēšanai tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē un pēc tam ienest mūsu birojā tikai fotoattēlu un pasi vai nofotografēties tieši uz vietas. Mēs respektējam jūsu laiku!

Trīs vienkārši soļi:

 Aizpildiet anketu tiešsaistē vietnē
 Atnesiet uz biroju fotoattēlu un pasi
 Gaidiet jūsu vīzas noformēšanu

Aizpildīt anketu online

Piezīme.Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta nākamajā darbdienā vai dienā, kas seko dienai, kurā pie mums birojā ir saņemta jūsu pase un fotoattēls.
Fotoattēlu var izgatavot pie mums uz vietas.

Nepieciešamie dokumenti vīzas saņemšanai:

 • Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5).
 • Pase (pasei jābūt ne mazāk par 2-3 brīvām vīzas lapām, pases derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 6 mēnešiem pēc vīzas beigšanās).
 • Medicīniskā apdrošināšana (noformējam uz vietas).

Nepieciešamie dokumenti tranzīta vīzas saņemšanai:

 • Dokuments, kas apstiprina maršrutu uz galamērķi un atpakaļ (piem: Rīga – Maskava – Ļvova /Ļvova– Maskava – Rīga);
 • Gadījumā, ja tranzīts ar auto, nepieciešams iesniegt sekojošo informāciju : brauciena galamērķa valsts, auto modelis, auto numurs, tehniskās pases numurs, robežpunktu nosaukumi iebraucot Krievijā no Latvijas un izbraucot no Krievijas uz galamērķa valsti, aptuvena maršruta kustība, maršruta kopējāis garums pa Krievijas teritoriju.

Vīzu noformēšana  uz Krieviju ārzemniekiem:

 • Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija) janoformē vīzas uz Krieviju pēc tarifiem LR pilsoņiem.
 • Vīzu noformēšana  uz Krieviju citiem ārzemniekiem, (nepieciešama TUA LR) - pēc pieprasījuma.

Papildus informācija:

 • Foto taisam uz vietas.
 • Gada vīzai uz Krieviju ir nepieciešams: (gada laikā izmantotās vīzas esamība)!
 • 2 gadu vīzai uz Krieviju ir nepieciešams: (2 gada vīzu pa vienam gadam esamība)!
 • 1/2 gadi - bērni tiek noformēti tikai ar vienu no vecākiem: (kā pavadošs ģimenes loceklis)!
 • Konsulāras nodevas izmaiņu gadījumā, cenas var mainīties!
 • Konsulārā daļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika periodā, kurš tiks atzīts par nepieciešamu.
 • Vīzas noformēšana var būt atsacīta, gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
 • Gadījumā ja vīzas noformēšanā bija atsacīta, iekasētā konsulāra nodeva par vīzu netiek atgriezta un iemesls netiek paskaidrots.
 • Pēc nepieciešamības Krievijas Federācijas konsulāra nodaļa var pieprasīt papildus dokumentus.

Lūdzam ņemt vērā:

 • Iebraucot Krievijā gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem ir jāreģistrējās pēc dzīvesvietas vai izmitināšanas adreses ja uzturēšanās laiks vairāk par 7 (septiņām) darba dienām kopš ierašanās dienas.
 • Latvijas nepilsoņi var iebraukt Krievijas Federācijas teritorijā bez vīzas, apdrošināšanas polise derīgā Krievijas Federācijas teritorijā ir obligāta,  medicīniskā apdrošināšana (noformējam sia Strendžers birojā).
 • Laicīgās uzturēšanās periods Krievijas Federācijas teritorijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas (pusgadā).

Ārvalstniekam apmetoties viesnīcā.

Saņēmēja puse ir viesnīcas administrācija, kas vienas diennakts laikā informē Federālā migrācijas dienesta teritoriālo iestādi pār ārvalstnieka ierašanos, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ārvalstnieku uzskaiti, un uzņemas atbildību par noteikto uzturēšanās noteikumu ievērošanu.

Kuram ir jāpaziņo par ierašanos – pašam ārvalstniekam vai saņēmējai pusei?   

Tikai saņēmējai pusei, vienalga, vai tas ir Krievijas pilsonis, kurš uzaicinājis ārvalstnieku, vai organizācija. Paziņot par ierašanos var divējādi – vai nu personīgi ierasties migrācijas uzskaites iestādē, vai arī nosūtīt paziņojumu par ņemšanu uzskaitē pa pastu.

Veidlapu var dabūt pastā, federālā migrācijas dienesta nodaļā vai Internetā.

Paziņojuma veidlapai ir noplēšama daļa. Saņemot paziņojumu, pasta darbinieks vai migrācijas dienesta darbinieks noplēšamās daļas otrajā pusē uzspiež spiedogu un atdod iesniedzējam (saņēmējai pusei). Saņēmēja puse nodod noplēšamo daļu ārvalstniekam.

Kuram ir jāapmaksā valsts nodeva?

 • Saņēmējai pusei. Turklāt ir paredzēts, ka ārvalstnieks var stāties uzskaitē uz jebkuru laika periodu, kas nepārsniedz vīzas darbības laiku.
  Saņemot paziņojumu, vai nu ar pasta sūtījumu, vai personīgi, migrācijas dienesta darbinieks ievada ārvalstnieka datus ārvalstnieku uzskaites centrālajā datu bankā. Līdz ar to visa procedūra tiks pabeigta.
 • Krievijas Federācijas policijas darbiniekiem ir tiesības ārzemniekam sabiedriskās vietā un laikā pieprasīt uzrādīt pasi ar derīgu Krievijas Federācijas vīzu un migrācijas uzskaites pasakni, vai migrācijas karti uz kuras izdarīta robežsardzes atzīme par ieceļošanu Krievijas Federācijā, tādēļ lūdzam minētos dokumentus visu uzturēšanās laiku glabāt pie sevis.
 • Ja ārzemnieks savas vizītes laikā Krievijas Federācijā plāno uzturēties vairākās pilsētās vai apgabalos, viņam jāstājas migrācijas uzskaitē katrā pilsētā vai apgabalā, kurā viņš plāno uzturēties.

Iebraucot Krievijā gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem ir jāreģistrējās: VAIRĀK 

Valstis, uz kurām var doties bez vīzas: VAIRĀK