Vīzas uz Krieviju

 Vīzas uz Krieviju pilsoņiem (izpildīšanas termiņš pēc peprasījuma)                 
 Darba VĪZA  vienreizējā līdz 90 dienām   tālr.: 29296648     
 Tūrisma vīza vienreizējā līdz 30 dienām = 1,2,3 grupas invalīdiem pēс pieprasījuma    
 Divkārtējā uz 90 dienām  pēс pieprasījuma    
 Komercvīza uz 1 gadu  pēс pieprasījuma    
 Komercvīza uz 1 gadu
pēс pieprasījuma
 
 
 E-VĪZA  pēc pieprasījuma 
   
  Ar klienta ielūgumu privāta 90 dienām  pēс pieprasījuma  
  Ar klienta ielūgumu  mācības vienreizējā  pēс pieprasījuma  
  Ar klienta ielūgumu mācības divkārtējā pēс pieprasījuma    
  Ar klienta ielūgumu mācības daudzkārtējā  pēс pieprasījuma    
  Ar klienta ielūgumu nodarbinātības vienreizējā  pēс pieprasījuma  
  Ar klienta ielūgumu nodarbinātības divkārtējā  pēс pieprasījuma  
  Ar klienta ielūgumu nodarbinātības daudzkārtējā  pēс pieprasījuma  
  Autovadītājiem daudzkārtējā uz 2 gadiem  pēс pieprasījuma  
  Komercvīza uz 1 gadu  pēc pieprasījuma    
  Ar klienta ielūgumu privāta uz 1 gadu  pēс pieprasījuma    

 

 Vīzas uz Krieviju pilsoņiem (izpildīšanas termiņš - pēc pieprasījuma)    
  Autovadītājiem divkārtējā uz 3 mēnešiem (bez iepriekšējās vīzas)         175         xxx
 Autovadītājiem daudzkārtējā uz 1 gadu (ar iepriekšējo vīzu)          175         xxx

Vīzas noformēšana tiešsaistē!

Jūsu ērtībai, kā arī, lai ietaupītu jūsu laiku, jums ir iespēja aizpildīt pieteikumu vīzas noformēšanai tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē un pēc tam ienest mūsu birojā tikai fotoattēlu un pasi vai nofotografēties tieši uz vietas. Mēs respektējam jūsu laiku!

Trīs vienkārši soļi:

 Aizpildiet anketu tiešsaistē vietnē
 Atnesiet uz biroju fotoattēlu un pasi
 Gaidiet jūsu vīzas noformēšanu

Aizpildīt anketu online

Piezīme.Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta nākamajā darbdienā vai dienā, kas seko dienai, kurā pie mums birojā ir saņemta jūsu pase un fotoattēls.
Fotoattēlu var izgatavot pie mums uz vietas.

UZMANĪBU!
- aizpildām PIETEIKUMUS E-VĪZAI (elektroniskai vīzai) uz Kaļiņingradu un Sanktpēterburgu;
- izgatavojam un augšupielādējam anketā digitālo foto (FOTO tiek uzņemts uz vietas birojā);
- izrakstam obligāto medicīnisko polisi iebraukšanai Krievijā;  
- izdrukājam E-VĪZAS krāsainā formātā;
- izrakstam “Zaļo karti” automašīnām.
Vīza ir derīga līdz 8 diennaktīm mēneša laikā no noformēšanas dienas.
E-VĪZAS sagatavošanas laiks = 4 dienas.

Nepieciešamie dokumenti vīzas saņemšanai:

 • Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5). FOTO TAISAM BIROJĀ.
 • Pase (pasei jābūt ne mazāk par 2-3 brīvām vīzas lapām, pases derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 6 mēnešiem pēc vīzas beigšanās).
 • Medicīniskā apdrošināšana (noformējam uz vietas).

  *darba vīzas noformēšanai nepieciešams sertifikāts par HIV infekcijas izmeklēšanu

Papildus informācija:

 • Foto taisam uz vietas.
 • Gada vīzai uz Krieviju ir nepieciešams: (gada laikā izmantotās vīzas esamība)!
 • 2 gadu vīzai uz Krieviju ir nepieciešams: (2 gada vīzu pa vienam gadam esamība)!
 • 1/2 gadi - bērni tiek noformēti tikai ar vienu no vecākiem: (kā pavadošs ģimenes loceklis)!
 • Konsulāras nodevas izmaiņu gadījumā, cenas var mainīties!
 • Konsulārā daļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika periodā, kurš tiks atzīts par nepieciešamu.
 • Vīzas noformēšana var būt atsacīta, gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
 • Gadījumā ja vīzas noformēšanā bija atsacīta, iekasētā konsulāra nodeva par vīzu netiek atgriezta un iemesls netiek paskaidrots.
 • Pēc nepieciešamības Krievijas Federācijas konsulāra nodaļa var pieprasīt papildus dokumentus.

Lūdzam ņemt vērā:

 • Iebraucot Krievijā gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem ir jāreģistrējās pēc dzīvesvietas vai izmitināšanas adreses ja uzturēšanās laiks vairāk par 7 (septiņām) darba dienām kopš ierašanās dienas.
 • Latvijas nepilsoņi var iebraukt Krievijas Federācijas teritorijā bez vīzas, apdrošināšanas polise derīgā Krievijas Federācijas teritorijā ir obligāta,  medicīniskā apdrošināšana (noformējam sia Strendžers birojā).
 • Laicīgās uzturēšanās periods Krievijas Federācijas teritorijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas (pusgadā).

Ārvalstniekam apmetoties viesnīcā.

Saņēmēja puse ir viesnīcas administrācija, kas vienas diennakts laikā informē Federālā migrācijas dienesta teritoriālo iestādi pār ārvalstnieka ierašanos, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ārvalstnieku uzskaiti, un uzņemas atbildību par noteikto uzturēšanās noteikumu ievērošanu.

Kuram ir jāpaziņo par ierašanos – pašam ārvalstniekam vai saņēmējai pusei?   

Tikai saņēmējai pusei, vienalga, vai tas ir Krievijas pilsonis, kurš uzaicinājis ārvalstnieku, vai organizācija. Paziņot par ierašanos var divējādi – vai nu personīgi ierasties migrācijas uzskaites iestādē, vai arī nosūtīt paziņojumu par ņemšanu uzskaitē pa pastu.

Veidlapu var dabūt pastā, federālā migrācijas dienesta nodaļā vai Internetā.

Paziņojuma veidlapai ir noplēšama daļa. Saņemot paziņojumu, pasta darbinieks vai migrācijas dienesta darbinieks noplēšamās daļas otrajā pusē uzspiež spiedogu un atdod iesniedzējam (saņēmējai pusei). Saņēmēja puse nodod noplēšamo daļu ārvalstniekam.

Kuram ir jāapmaksā valsts nodeva?

 • Saņēmējai pusei. Turklāt ir paredzēts, ka ārvalstnieks var stāties uzskaitē uz jebkuru laika periodu, kas nepārsniedz vīzas darbības laiku.
  Saņemot paziņojumu, vai nu ar pasta sūtījumu, vai personīgi, migrācijas dienesta darbinieks ievada ārvalstnieka datus ārvalstnieku uzskaites centrālajā datu bankā. Līdz ar to visa procedūra tiks pabeigta.
 • Krievijas Federācijas policijas darbiniekiem ir tiesības ārzemniekam sabiedriskās vietā un laikā pieprasīt uzrādīt pasi ar derīgu Krievijas Federācijas vīzu un migrācijas uzskaites pasakni, vai migrācijas karti uz kuras izdarīta robežsardzes atzīme par ieceļošanu Krievijas Federācijā, tādēļ lūdzam minētos dokumentus visu uzturēšanās laiku glabāt pie sevis.
 • Ja ārzemnieks savas vizītes laikā Krievijas Federācijā plāno uzturēties vairākās pilsētās vai apgabalos, viņam jāstājas migrācijas uzskaitē katrā pilsētā vai apgabalā, kurā viņš plāno uzturēties.

Iebraucot Krievijā gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem ir jāreģistrējās: VAIRĀK 

Valstis, uz kurām var doties bez vīzas: VAIRĀK

https://www.youtube.com/watch?v=z9E3dAmg9c0